Wedstrijdreglement
OpmerKelijk Magazine juli 2020


Artikel 1

OpmerKelijk BV (hierna OpmerKelijk), vertegenwoordigd door Katlijn Voordeckers, organiseert in de zomer van 2020 naar aanleiding van de lancering van het OpmerKelijk Magazine een wedstrijd, waarbij er prijzen te winnen zijn.

Artikel 2

Een deelnemer kan een prijs winnen, die vooraf wordt bepaald door OpmerKelijk. Geen enkele prijs is inruilbaar in geld en geen enkele prijs kan ingeruild worden tegen een andere prijs. Er wordt geen discussie gevoerd over de waarde of de inhoud van de prijzen.

Artikel 3

Door deelname aan deze wedstrijd, verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement, zonder het minste voorbehoud. De deelnemer verklaart zich akkoord met de publicatie van zijn naam op de sociale mediaplatformen van OpmerKelijk. De winnaar wordt in september 2020 bekendgemaakt op de sociale mediaplatformen van OpmerKelijk en wordt gecontacteerd via mail of via Facebook Messenger. OpmerKelijk behoudt zich het recht om deze prijs te leveren binnen een tijdspanne die redelijk haalbaar is voor OpmerKelijk.

Artikel 4

OpmerKelijk behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te onderbreken, uit te stellen, aan te passen of te annuleren, indien daartoe dwingende redenen bestaan. OpmerKelijk kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.