Erica Rutten, zaakvoerster van De Bewuste Bourgondiër

Mensen bewust maken van het belang van voeding en hen leren wat een gezond voedingspatroon is. Dat is de missie van Erica Rutten van De Bewuste Bourgondiër. Als doctor in de voedingswetenschappen en auteur van het boek De Bewuste Bourgondiër, heeft ze heel veel kennis over voeding en gezondheid. Die wilde ze via een tastbaar concept delen met als doel van iedereen een bewuste bourgondiër te maken. Om haar branding krachtig uit te werken, volgde ze het businesstraject van OpmerKelijk.

Erica: “Na vijftien jaar wetenschappelijk onderzoek naar gezonde voeding voelde ik de behoefte om terug tussen de mensen te staan. Ik wilde mijn kennis op een praktische manier delen en mensen helpen en aanmoedigen om bewust om te gaan met voeding. Ik heb een hele theoretische achtergrond en had hulp nodig om praktisch aan de slag te gaan. Mijn boekhouder en een collega-onderneemster kenden OpmerKelijk en raadden mij aan om met Katlijn rond de tafel te gaan zitten.”

Heel benieuwd

“Tijdens het intakegesprek maakte Katlijn een gedreven en professionele indruk. Dat gaf mij vertrouwen. Ze is ook een stuk extraverter dan ik en dat vond ik een goede aanvulling. Dat extraverte leek me een meerwaarde als je een boodschap te verkondigen hebt. En dus besloot ik in het traject te stappen. Ik was echt heel benieuwd om te ontdekken hoe we mijn kennis en boodschap konden vertalen naar een professionele zaak met een sterk concept.”

Betekenis geven

“Toen ik contact opnam met Katlijn was ik de laatste hand aan het leggen aan mijn boek. Dat bevat de theorie waarvoor ik sta. Ik heb het vaak over de stem van De Bewuste Bourgondiër. Katlijn heeft dat gebruikt voor mijn concept en er met haar creativiteit een concrete betekenis aan gegeven. Voeding is onderhevig aan vele stemmen, die helaas vaak marketinggedreven zijn en een fout beeld van gezonde voeding geven. De STEM in het concept van De Bewuste Bourgondiër staat voor Simpliciteit, Totaliteit, Echtheid en Mentaliteit. Vier pijlers die de filosofie van De Bewuste Bourgondiër perfect vatten en die eenvoudig toelaten om de STEM te delen, beleven en implementeren.”

Veel structuur

“Het traject was intensief maar ook heel leuk. De denkvragen die je krijgt, vormen de rode draad en zorgen voor een gestructureerd geheel dat toch de nodige ruimte laat voor creativiteit. Katlijn heeft me veel structuur gegeven en duidelijk omschreven waar De Bewuste Bourgondiër voor staat. Dat maakt het ook gemakkelijker om een antwoord te vinden op de nieuwe vragen die je pad kruisen.”

Aanstekelijk enthousiasme

“Katlijn is heel betrokken en enthousiast. En dat werkt aanstekelijk. Ik had na elke sessie weer zin om er voluit voor te gaan! Ze is heel professioneel en een uitstekend klankbord. Ik heb graag met haar samengewerkt en heb haar diensten al aan anderen aangeraden!”

www.debewustebourgondier.com

Wil jij ook een sterk en helder concept voor je onderneming? Volg dan het businesstraject van OpmerKelijk. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.